Samtykkeerklæring

 
 

Samtykkeerklæring

Dette samtykker du til
Jeg samtykker til at det kan tas bilde/video/lydopptak av meg i sammenhenger relatert til Bibelskolen Substans, og samtykker til at disse kan: ...publiseres på Bibelskolen Substans sine nettsider. ...publiseres på sosiale medier, lukkede og åpne grupper på Facebook, inkludert digitale annonser. ...benyttes i trykksaker, inkludert trykte annonser. ...benyttes i skjermbilder/videoer for bruk på gudstjenester/konferanser. Bibelskolen Substans vil alltid be om spesifikt samtykke dersom bildene skal brukes til et annet formål. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte Bibelskolen Substans på e-postadressen post@bibelskolensubstans.no.
Valgfritt. Hvis du har noen kommentarer til ditt samtykke, skriver du det her.
Samtykke *
Velg et av alternativene